بوک پیپر | ژورنال | دانلود مقاله | اکانت دانشگاهی | دانلود کتاب | انجمن علمی | بانك يوزر و پسورد سايت هاي علمي's Archiver

scholar Publish time 2017-04-11 17:53

آموزش: چه دانشگاه‌هایی به منبع موردنظرم دسترسی دارند؟

[i=s] Edited by NYZ4LI at 2017-04-11 15:21 [/i]

[align=right][font="][size=14.0pt]از طری[font="]ق آموزش زیر [/font]می‌توانید بفهمید که[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]چه منابعی نسخه الکترونیکی و غیر الکترونیکی دارند[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]چه دانشگاه[font="]‌[/font]هایی به منبع موردنظر شما دسترسی دارند[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]از طریق چه دیتابیسی می‌توانید منبع موردنظر را دریافت کنید[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]...و[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]به طور مثال برای اطلاع از نسخه الکترونیکی یک کتاب[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]ابتدا روی [/size][/font][font="][size=14.0pt]لینک [/size][/font][font="][size=14.0pt]زیر کلیک کنید[/size][/font][/align][align=right]
**** Hidden Message *****
[/align][align=right][font="][size=14.0pt]در باکس[/size][/font][/align][align=right]Search for
[/align][align=right][font="][size=14.0pt]اسم کتاب، شابک یا کلیدواژه دیگری را وارد می‌کنید.[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]از باکس[/size][/font][/align][align=right]In[/align][align=right][font="][size=14.0pt]گزینه ای مانند[/size][/font][/align][align=right]Ebooks
[font="][size=14.0pt]را انتخاب می‌کنید.[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]روی[/size][/font][/align][align=right]Search
[font="][size=14.0pt]کلیک میکنید[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]در صفحه ای که باز شد، فهرست یافته ها را مشاهده می‌کنید. ذیلِ کتاب موردنظرتان، لینک دانلود کتاب و تعداد دانشگاه[font="]‌[/font]هایی که به کتاب مدنظر شما دسترسی دارند را با عنوان[/size][/font][/align][align=right]Libraries:Worldwide
[/align][align=right][font="][size=14.0pt]نوشته[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]حال که متوجه شدید چه دانشگاه‌هایی به کتاب فوق دسترسی دارند، باید به دنبال اکانت آن دانشگاه از طریق سایت و ... باشید[/size][/font][/align][align=right][font="][size=14.0pt]نکته آخر: گاهی اوقات اطلاعات این سایت، منطبق باواقع نیست. لیکن در حال حاضر، یکی از بهترین سایت[font="]‌[/font]ها در این زمینه بوده و حتی می‌توان گفت که تقریباً نظیری ندارد[/size][/font][/align]
[align=right][font="][size=14.0pt]موفق باشید[/size][/font][/align]

GigLover Publish time 2017-04-11 22:05

تشکر فراوان

alikaka Publish time 2017-04-11 22:39

ممنون

javad72 Publish time 2017-04-12 16:14

{:flov:}{:flov:}

vahidkarima Publish time 2017-04-13 08:56

ممنون بابت راهنمایی ها

sorena1530 Publish time 2017-04-13 10:25

THANKS A LOT

civileng Publish time 2017-04-14 18:39

tnx for your toturial

rmarella Publish time 2017-04-14 20:47

Thanks a lot

indianajones Publish time 2017-04-15 02:34

[i=s] Edited by indianajones at 2017-04-15 03:07 [/i]

thank you!

amanofnoname Publish time 2017-04-15 05:14

thanks for the post

Pages: [1] 2 3 4

Powered by Discuz! X1.5 Archiver   © 2001-2010 Comsenz Inc.